Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. sklep@gorsenia.pl (zwanym dalej Sklepem) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Gorsenia Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65, 90-558 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod nr 0000056889, kapitał zakładowy 356 700,00 ZŁ, NIP 727-24-61-635, Regon: 472296868.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wyrobów bieliźniarskich i gorseciarskich za pośrednictwem sieci Internet. Każdy towar oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnego od wad.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady zawierania transakcji w Sklepie.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne,
 • prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa np.: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Google Chrome bądź inna zaktualizowana i odpowiednio skonfigurowana,
 • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
 • połączenie z siecią Internet,
 • aktywna skrzynka poczty elektronicznej,
 • włączenie obsługi JavaScript oraz plików Cookies.

 

§2

Usługi elektroniczne

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 • Konto;
 • Interaktywny Formularz Zamówienia;
 • Newsletter.

 

2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);
 • aktywny adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • nazwy i NIP firmy (w przypadku Klienta będących Przedsiębiorcami);
 • hasło.

 

4. Usługa elektroniczna polegająca na prowadzeniu Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@gorsenia.pl lub pisemnie na adres siedziby Gorsenia sp. z o.o. wskazany w § 1 Regulaminu. Usunięcie przez Klienta konta ze Sklepu o oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu Interaktywnego Formularza Zamówienia, umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym, zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi tj. w momencie dodania Produktu do koszyka.

7. W celu złożenia zamówienia za pomocą Interaktywnego Formularza Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);
 • aktywny adres e-mail;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • nazwy i NIP firmy (w przypadku Klienta będących Przedsiębiorcami).

 

8. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu Interaktywnego Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

9. Klient ma możliwość zapisania się do biuletynu informacyjnego Sklepu („Newsletter”) poprzez umieszczenie swojego adresu e-mail w miejscu wskazanym na stronie Sklepu i wybranie opcji „Zapisz się”.

10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gorsenia.pl lub też pisemnie na adres siedziby Gorsenia sp. z o.o. wskazany w § 1 Regulaminu lub samodzielnie poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomościach e-mail z Newsletter’em.

§3

Składanie zamówień na towar

1. W celu prawidłowej realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych dla dokonania wysyłki zamówionego towaru.

2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego towaru i kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru Zamawiający przenoszony jest na stronę rejestracji, a następnie do sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia oraz potwierdzenia o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma e-mailem ze Sklepu automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenia zamówienia. Zamawiający otrzymuje również e-mailem ze Sklepu informację o dostępności zamówionego towaru.

§4

Płatności

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartość brutto (zawierający podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana cen towaru pozostaje bez wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian.

3. Koszty dostawy towarów wskazywane są podczas procesu składania zamówienia oraz są dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty wysyłki”.

4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić wg uzgodnienia z Zamawiającym: za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto bankowe sklepu (po zaksięgowaniu przedpłaty na konto sklepu) lub gotówką w kasie (odbiór osobisty).

5. Gorsenia Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi informuje, że powierza dane osobowe portalom płatniczym w celu opłaty zamówienia online.

6. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowane płatność, Sklep uznaje zamówienie za niezłożone.

§5

Dostawa, odbiór osobisty zamówienia

1. Zamówienie jest dostarczane na adres wskazany przez Zamawiającego przy rejestracji za opłatą wskazaną zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.

2. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania towaru i jego dostawę wskazany jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Termin dostawy”.

3. Sklep oferuje dostawę zakupionego towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS. Zamawiający może dokonać wyboru innego sposobu dostarczenia towaru, ale wówczas sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów.

4. Odbiór zamówienia może być dokonany także osobiście w siedzibie firmy Gorsenia Sp. z o. o. (adres wskazany w § 1 Regulaminu) bez dodatkowej opłaty, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Po przygotowaniu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem o tym, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sklepem w celu ustalenia konkretnej daty i godziny odbioru zamówionego towaru.

5. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zamówionego towaru Zamawiający podejmuje czynności zmierzające do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i powiadamia o nich sklep.

6. Gorsenia Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi informuje, że powierza dane osobowe firmom kurierskim w celu wysyłki zamówień.

§6

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Od umowy zakupu można odstąpić bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia. W przypadku odbioru osobistego zamówienia, termin ten biegnie od dnia jego odbioru w sklepie.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować w formie oświadczenia, złożonego w wybrany sposób:

2.1. przy pomocy formularza dostępnego https://sklep.gorsenia.pl/reklamacje-zwroty,32  lub

2.2.za pomocą jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia zawierającego informację o decyzji o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr.1 do regulaminu).

 1. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi klient.
 2. Towar prosimy odesłać w stanie niezmienionym, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. W tym celu prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik, a nie kopertę bąbelkową.

Do przesyłki prosimy dołączyć:

wypełniony formularz zwrotu otrzymany wraz z zamówionym towarem, paragon zakupu lub fakturę.

Zwracany towar należy odesłać na adres:

Gorsenia Sp. z o.o.

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65

90-558 Łódź

 

 1. Ważne!!! Informujemy, iż nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

 

 1. Należność za odesłany do nas towar zwrócimy niezwłocznie po otrzymaniu paczki zwrotnej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

 

W celu usprawnienia procesu zwrotu należności za odesłany do nas towar bardzo prosimy o: wskazanie w formularzu numeru konta na który mamy zwrócić należność – jeżeli zwrot ma być przekazany na Państwa rachunek bankowy,

W przypadku rezygnacji z całości zamówienia, zwrotowi podlega cała wpłacona kwota. Z tym, że jeżeli klient wybrał w zamówieniu inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy, zwrotowi podlega koszt przesyłki równy kosztowi najtańszej dostępnej formy dostawy.

 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w inny sposób, niż było to konieczne do sprawdzenia zgodności produktu z zamówieniem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§7

Postępowanie reklamacyjne

1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje Klient może złożyć:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gorsenia.pl;
 • w formie pisemnej wysyłając przesyłkę na adres siedziby Gorsenia sp. z o.o. wskazany w § 1 Regulaminu.

 

3. Wzór formularza reklamacyjnego może zostać pobrany ze strony Sklepu. Wzór formularza jest przesyłany wraz z potwierdzeniem zamówienia.

4. Wraz ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest odesłać na adres siedziby Gorsenia sp. z o.o. (wskazany w § 1 Regulaminu) reklamowany towar.

5. Klient może również dostarczyć reklamowany towar osobiście do siedziby firmy Gorsenia Sp. z o. o. (adres wskazany w § 1 Regulaminu), od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sklepem w celu ustalenia konkretnej daty i godziny dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu.

6. Sklep zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i dostarczenia reklamowanego towaru. Sklep odpowie na reklamację w formie, w jakiej reklamacja została złożona lub w innej formie wskazanej wyraźnie przez Klienta.

7. Jeżeli towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

8. Ograniczenie wskazane w ust. 7 nie ma zastosowania, jeżeli towar była już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub dokonał usunięcia wady.

9. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady towaru, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

10. W przypadku uznania reklamacji Klienta, koszty reklamacji ponosi Sklep.

11. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszty wysyłki pokrywa Klient.

12. W przypadku zakupu towaru przez Konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia doręczenia towaru Konsumentowi, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

13. W sytuacji braku możliwości wymiany towaru Sklep informuje o tym Zamawiającego e-mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego - uiszczona należność jest zwracana wg jego dyspozycji albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie lub inny (za ewentualną dopłatą jeśli Zamawiający wybrał droższy produkt). Koszty przesyłki ponosi Sklep.

§8

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Gorsenia Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 65, 90-558 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, pod nr 0000056889, kapitał zakładowy 356 700,00 ZŁ, NIP 727-24-61-635, Regon: 472296868.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zakupu towaru. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zakupu towaru.

3. Administrator danych informuje:

3.1. Klienci mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Klientom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.2. Sklep przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy zakupu towaru oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, opisanego poniżej.

3.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Sklepu polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego. Jeżeli Klienci wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

3.4. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Klientów, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3.5. Odbiorcami danych osobowych będą banki, operatorzy płatności, kurierzy i operatorzy pocztowi, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

3.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również do czasu wyrażenia przez Klientów sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

3.7. Klientom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Sklep przetwarza dane osobowe: - na podstawie prawnie uzasadnionych interesów –Klient może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; - na potrzeby marketingu bezpośredniego –Klient może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§9

Spory

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Klienta będącego Konsumentem umów za pośrednictwem Sklepu jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Klienta będącego Przedsiębiorcą umów za pośrednictwem Sklepu jest sąd właściwy według siedziby Gorsenia sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§10

Postanowienia końcowe

1. W przypadku konieczności zmian niniejszego Regulaminu Klienci zostaną o nich powiadomieni: na stronie internetowej Sklepu, poprzez pocztę elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia umowy.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14-06-2017 i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty.